Page 6 - ABG 2015 Vietnamese WEB
P. 6

National Swine Registry

Được kiểm chứng. Liên tục phát triển. Thuần chủng. Được kiểm chứng. Liên tục phát triển. Thuần chủng.

                          Các dữ liệu về hiệu quả của mỗi giống heo được  Registration: 117619012                            CBSW9 F ALKEN 36-7    SPI: 129.0
                          lưu trữ tại Cơ quan Đăng ký Quốc gia Giống    Sex:      Gilt                              Sire of Sire: 101352007 MLI: 137.9
                          heo Hoa Kỳ (NSR) không đơn giản chỉ là một    Ear Notch:   16-12
                          vài trang giấy – đó là biểu tượng của sự toàn                      CBSW1 CHRIS 10-6
                          vẹn. Đó là tài liệu dẫn chứng về một sản phẩm   Other ID:   02/04/13        Sire: 108023006
                          được thể hiện bởi các gen vượt trội với hiệu quả Date Born:
                          sinh trưởng có thể dự báo. Đó là tâm huyết của  Teats: L/R                       SPI: 136.1       CBSW8 F MS FALKEN 42-11
                          cả một ngành nghề, tạo khả năng và cơ hội                                 MLI: 154.2
                          cho bạn đạt tới đỉnh cao, tham gia các chương   CC3 BARB 16-12                                 Dam of Sire: 97501011  SPI: 109.4
                          trình nghiên cứu, cung ứng dịch vụ và hỗ trợ    Animal: 117619012                                           MLI: 123.9
                          các thành viên và khách hàng của Cơ quan
                          Đăng ký Quốc gia Giống heo Hoa Kỳ (NSR).                                             BTI8 ALKEN SSP 87-14

                          Khi bạn mua con giống cho trang trại của mình,          14                               Sire of Dam: 96849014  SPI: 130.6
                          hãy chắc rằng bạn đã tìm hiểu kỹ về hiệu quả           14                                            MLI: 122.5
                          sinh trưởng của tổ tiên giống heo đó. Vậy     Total Born:  12           CC0 BARB 65-4
                                                   Born Alive:  204          Dam: 103675004  SPI: 130.7       CC8 BARB 12-2
                          sao bạn không tận dụng lợi thế của các thông   No. Weaned:                       MLI: 141.0       Dam of Dam: 97296002
                          tin dữ liệu về các giống heo cùng hiệu quả sinh  Adj. Wt:
                          trưởng đã được sàng lọc qua hàng trăm năm.
                                                                                                       SPI: 108.2
                                                                                                       MLI: 141.0

                                                   Breeder No.: 80461265                  Owner No.:  80461265     Owned As Of: 02/04/13
                                                                                  Owner:
                                                     Breeder: FORKNER FARMS                      FORKNER FARMS
                                                          C/O EVERETT FORKNER                   C/O EVERETT FORKNER
                                                          9282 E INDIAN LINE ROAD                 9282 E INDIAN LINE ROAD
                                                          RICHARDS, MO 64778-9710                 RICHARDS, MO 64778-9710

                                                      04/19/13            Traits      EPD     Traits      EPD   Traits     EPD
                                                   033015101119                       0.96             -6.01          0.00
                                                                      Born Alive     0.34    Days to 250    0.03  24 hour pH    0.00
                                                                      Litter Birth Wt  0.22    Backfat     -0.08  Marbling Score  0.09
                                                                      Number Weaned   8.56    Feed Efficiency -0.32  Loin Color   134.8
                                                                      21 Day Litter Wt  0.42    Lbs of Lean    0.13
                                                                      Wean to Estrus         Loin Eye Area      TSI
                                                                               137.4             153.7
                                                                      SPI              MLI

                                                             The only NSR approved Certificate of Registry

                          STAGES™Chương trình Kiểm tra và Đánh giá Chất lượng Giống Heo
                          Không một chương trình về giống nào được thực hiện thành
                          công mà không nhờ tới hệ thống kiểm tra đánh giá chất lượng
                          gen hiệu quả - STAGES™ đã đáp ứng được nhu cầu này cho
                          trung tâm về giống thuần chủng của Hoa Kỳ. STAGES™ đã được
                          phát triển và duy trì trên 25 năm , với đội ngũ các chuyên gia
                          về di truyền của Cơ quan Đăng ký Quốc gia Giống heo Hoa Kỳ,
                          phối hợp cùng các các nhà di truyền học về heo hàng đầu tại
                          các trường Đại học danh tiếng như Đại học bang Iowa, Đại học
                          bang Michigan, Đại học bang Bắc Carolina và Đại học Purdue.

                          Chương trình kiểm tra đánh giá về gen của STAGES™ được thiết
                          kế với chức năng cung cấp công cụ giúp các thành viên của
                          America’s Best Genetics và khách hàng của họ đạt được những
                          lợi ích tối ưu về gen trong một loạt những tiêu chí kinh tế quan
                          trọng. Các đặc điểm về gen được thí nghiệm phân tích bao gồm:

                          Đặc điểm thân thịt và hiệu suất:     •	 Số heo con cai sữa                »» Số heo con sống khi sinh
                            •	 Mỡ lưng              •	 Trọng lượng đàn cai sữa             »» Số heo con cai sữa
                            •	 Số ngày nuôi đạt trọng                                 »» Trọng lượng đàn cai
                               lượng 113.4 kg            khi 21 ngày tuổi
                            •	 Số lượng thịt nạc (Kilograms)   •	 Trọng lượng đàn khi sinh                sữa khi 21 ngày tuổi
                            •	 Hiệu suất thức ăn         •	 Thời gian động dục                »» Số ngày nuôi đạt trọng

                          Đặc điểm chất lượng thịt:            lại sau cai sữa                   lượng 113.4 kg
                            •	 Màu thịt – Minolta L*                                 »» Hiệu suất thức ăn
                            •	 Điểm số về vân thịt      Các chỉ số kinh tế-sinh học:
                            •	 Độ pH trong 24 giờ         •	 Chỉ số khả năng sinh            •	 Các chỉ số của heo đực
                                                  sản của nái (SPI)               giống thế hệ cuối (TSI)
                          Đặc điểm về hiệu suất sinh           »» Số heo con sống khi sinh          »» Số ngày nuôi đạt trọng
                          sản của heo giống cái:             »» Số heo con cai sữa                lượng 113.4 kg
                                                  »» Trọng lượng đàn cai            »» Hiệu suất thức ăn
                            •	 Số heo con sống khi sinh            sữa khi 21 ngày tuổi
                                               •	 Chỉ số của heo dòng mẹ (MLI)

                          38 America’s Best Genetics
   1   2   3   4   5   6   7   8